Foto: Jonas Sundberg

• Internationell snöskulpturtävling • Renrace • Polarhundsutställning • Hantverksmässa • Skoterutställning • Arkutställning • Hundspann • Norrskensutställning • Snöslungetävling • Rymdverkstad • Barnteater • Och mycket mer…

Varmt välkommen!